Monthly Archives: April 2009

Anwar Ibrahim & Projek Islam Liberal Malaysia?

Oleh : AIDC

Islam Liberal mungkin masih baru di Malaysia. Tetapi bukan perkara baru di Indonesia dan Turki. Di Indonesia, hampir berpuluh-puluh buku diterbitkan mendedahkan, membongkar dan menentang Islam Liberal, namun begitu, semakin dibongkar, semakin kencang pengaruhnya semakin menular dan merosakkan umat Islam di negara itu. Klik di sini

Mengapa arusnya sangat kencang ? Bukan kerana faktor karisma Gus Dur, bukan kerana Nurcholish Madjid atau Dr Azyumardi Azra atau Ulil Abshar Abdalla (sekadar sebut beberapa tokoh). Continue reading

1 Comment

Filed under Anwar & Islam